Superstar on nyt vuoden ikäinen. Mitä ensimmäinen vuosi meille opetti? - Superstar Agency

Superstar on nyt vuoden ikäinen. Mitä ensimmäinen vuosi meille opetti?

Julkaistu 29.09.2021

Tässä artikkelissa Superstarin toimitusjohtaja ja perustaja Petri Roivainen kertoo, mitä ensimmäinen vuosi on hänelle opettanut

 Olihan se rohkea, haastava ja paikoin hieman pelottavakin idea. Perustaa Superstar Agency
keskellä maailmanlaajuista pandemiaa ja lähteä rakentamaan siitä ainoastaan yritys- ja
yksityisasiakkaille suunnattua uuden ajan viihdetoimistoa. Superstarin perustamisilmoitus
toimitettiin virallisiin rekistereihin keskiviikkona 23.9.2020. Nyt, reilut 365 päivää
myöhemmin voimme ilolla, ylpeydellä ja kiitollisuudella todeta, että takana on onnistunut ja
opettavainen vuosi. 

Oppi numero 1: Kun yritys tuntee itsensä, siitä on helpompi kertoa myös muille

”Olen oppinut, että yrityksen oma brändi on tärkeä. Alusta lähtien meille oli selvää, että
halusimme rakentaa Superstarista ketterän, monipuolisen ja joustavan uuden ajan
viihdetoimiston, joka pystyisi palvelemaan asiakkaitaan paremmin, tehokkaammin ja
ystävällisemmin kuin perinteiset toimistot. Aivan ensimmäisenä päätimme laittaa kuntoon
oman brändimme, sillä ymmärsin jo varhain, että kun yrityksen oma tarina, arvot ja ajatukset
ovat sisäisesti selkeitä ja äänensävyltään kunnossa, niiden päälle on helpompi rakentaa
toimivaa kulttuuria myös asiakkaiden suuntaan. Teimme esimerkiksi oman pitkälle mietityn
tone of voicen, asiakaslähtöiset harkitut pääviestit ja tulevaisuuteen katsovan merkityksen
määrittämisen sisältäneen perusteellisen brändityön, jonka seurauksena syntyi Superstarin
Manifesti, jonka avainsanoiksi päätettiin erilainen, nopea, sopeutuva, kohtelias, tasa-arvoinen,
luotettava, vastuullinen ja toiveikas. Tuo loppukesästä 2020 tehty 8-osainen alkuperäinen
manifesti ohjaa yhä toimintaamme sen kaikilla tasoilla sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Superstarin Manifestia, kuten kaikkea muutakin yrityksemme omaan brändiin liittyvää
strategista ajattelua ja kommunikointia iteroidaan säännöllisesti.  On tärkeää, että myös me
yrityksen sisällä tiedämme, mitä Superstar on ja miksi, miten siitä puhutaan muille ja mihin
suuntaan haluamme sitä viedä.”

Oppi numero 2: Intohimo, positiivisuus ja toivo vievät pitkälle

”Olen oppinut, että positiivisuus, innokkuus ja luottavaisuus ovat tärkeitä voimavaroja, joita
ilman mistään ei tulisi mitään. Ihan alusta lähtien olemme halunneet luottaa siihen, että
hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Se ei tarkoita, etteikö viimeisen vuoden aikana olisi
ollut monenlaisiakin hankaluuksia, mutta niihin voi suhtautua joko positiivisesti tai
negatiivisesti. Tässä työssä, kuten elämässä yleensäkin, voi nähdä ympärillään joko ongelmia
tai ratkaisuja ja meidän filosofiamme on ollut, Superstarin manifestin mukaisesti, lähestyä
vastoinkäymisiäkin myönteisen ajattelun kautta. Aivan erityisen tärkeää myös siinä on
henkilökohtainen intohimo, sillä ilman aitoa omistautumista ja vilpitöntä välittämisestä tätä
työtä on vaikea tehdä taloudellisesti kannattavasti ja toiminnallisesti korkeatasoisesti. Terve
itseluottamus ja vahva mutta realistinen usko omaan näkemykseen ja tekemiseen on
pakollista. Varsinkin Superstarin alkuaikoina epäilijöitä riitti, mutta jopa pandemian
vaikeimpina hetkinä olemme halunneet uskoa tulevaisuuteen. Senkin olen tässä matkan
varrella ymmärtänyt, että maailma tai asiat eivät aina ole mustavalkoisia, vaan niiden väleissä
on useimmiten paljon harmaan eri sävyjä. Siksi joskus on ymmärrettävä joustaa ja tulla
puolitiehen vastaan, mutta yrityksen keskeisten arvojen suhteen ei kannata, eikä voi tehdä
kompromisseja. On uskallettava olla oma itsensä.”

Oppi numero 3: Erottautuminen ja ystävällisyys on myös uudistamisessa tärkeää

”Olen oppinut, että erottautuminen on ollut yksi suurimpia syitä onnistumisemme takana. 
Alusta lähtien halusimme luoda Superstarille oman äänen, omat näkemykset ja omat
toimintavavat, joiden tavoitteena oli tietoisesti haastaa ja uudistaa suomalaisen tapahtuma-
alan hallitsevia rakenteita, ajattelua, tottumuksia ja toimintamalleja. Kyse ei ole ollut
ylimielisyydestä vaan siitä, että olemme kokeneet, että juuri yrityssektorilla asioita ei ole
hoidettu niin hyvin kuin mahdollista. Myös tässä prosessissa Superstarin omalla brändillä on
ollut iso merkitys. Mietimme pitkään esimerkiksi sitä, haluammeko olla ”uudenlainen
ohjelmatoimisto” vai ”uuden ajan viihdetoimisto”. Päädyimme avaintermeistä jälkimmäiseen
myös siksi, että halusimme erottautua perinteisen alan toimijoista, nimestämme lähtien.
Vaikka kyse on ”vain” sanoista, niin varsinkin yrityksen oman identiteetin ja tarinan
muodostumisen kannalta juuri sanojen rooli on ratkaiseva. Olennaista on ollut myös tunnistaa
jo varhaisessa vaiheessa se vapaana ollut markkina, jonka uskoimme pystyvämme ottamaan
haltuun. Päätimme keskittyä palvelemaan ainoastaan yritys- ja yksityisasiakkaita. Hyvin
nopeasti huomasimme myös sen, että kaikkea ei voi, eikä varsinkaan kannata tehdä
samanaikaisesti. Siksi olemme pyrkineet keskittymään vain yhden liiketoimintamme osa-
alueen kehittämiseen kerrallaan. Myös käytöstavoilla on Superstarin onnistumisessa iso
merkitys. Saattaa kuulostaa naiivilta, mutta pyrimme kohtelemaan kaikkia esiintyjiämme,
asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme niin reilusti ja ystävällisesti kuin vain ikinä
osaamme. Kohteliaisuus on yksi manifestimme tärkeimmistä kohdista.
 
Oppi numero 4: Luottamus, vastuunjakaminen, nauru ja luova joutilaisuus kannattaa

”Olen oppinut, että kaikkea ei voi, eikä pidä yrittää tehdä itse. Varsinkin loppukesästä 2020 eli
Superstarin ideointi-, kehitys- ja alkuvaiheessa iso osa työstä oli omalla vastuullani. Tein
kaikkea koko ajan ja joka suuntaan, mikä johtui osittain asemastani toimitusjohtaja-
perustajana, mutta jälkikäteen ajateltuna on selvää, että minulla oli myös tapana haalia
hommia pöydälleni liikaa. Tahti ja tahto oli liian kova ja jossain vaiheessa se alkoi väkisinkin
näkyä myös omassa jaksamisessa ja tekemisen tasossa. Viimeistään silloin ymmärsin, että
minun on uskallettava palkata Superstariin lisää osaavaa ja fiksua työvoimaa jo varhaisessa
vaiheessa. Onnistuneella rekrytoinnilla on tietysti iso merkitys, mutta vieläkin tärkeämpää on
luottamus yleensäkin muita ihmisiä ja aivan erityisesti oman yrityksen työntekijöitä kohtaan.
Vuosi sitten olin yksin. Nyt Superstaria tekee itseni lisäksi säännöllisesti 4–5 ihmistä ja heistä
jokaisella on tarinassamme keskeinen, merkittävä ja korvaamaton rooli. Henkilökunnan
määrä on minulle loogista numeropeliä. Jos väkeä on palavereissa juuri sopivasti, sitä on
silloin yleensä ihmisten viihtymisen ja yrityksen hyvinvoinnin kannalta liian vähän. Jos väkeä
on palavereissa niin sanotusti hieman liikaa, kokonaisuus on terveellä pohjalla. Senkin olen
oppinut, että liika tehokkuushakuisuus kääntyy jossain vaiheessa väistämättä itseään vastaan
ja, että myös itseni kohdalla luovuus todella syntyy hallitusta joutilaisuudesta. Siksi myös
omalle ajattelulle ja vapaalle ideoinnille on jätettävä tarpeeksi aikaa. Ja vaikka ilman
omistautumista, heittäytymistä ja intohimoa tässä työssä ei voi onnistua, on ymmärrettävä
myös levätä ja lomailla riittävästi. Senkin olen tässä vaiheessa uraani jo pikkuhiljaa
ymmärtänyt. Tärkeintä on silti pitää huolta henkilökunnan jaksamisesta. Siksi uskomme
vahvasti myös siihen, että töissä voi, saa ja pitääkin olla myös kivaa. Meillä saa nauraa,
hymyillä ja hassutella.”

Oppi numero 5: Yritystilaisuuksissa ei ole mitään pahaa, kunhan ne tehdään hyvin

”Olen oppinut, että jopa maailmanlaajuisen pandemian aikana ihmisten tarve erilaisten
tapahtumien aikana syntyviin kohtaamisiin on ollut poikkeuksellisen vahva.
Olennaista ei ole ollut se, onko tapahtumat toteutettu livenä, virtuaalisesti vai hybridinä.
Vaan se, että ne on toteutettu mahdollisimman hyvin ja että ihmiset ovat edelleen kokeneet
tapahtumat merkityksellisiksi. Selväksi on käynyt sekin, että parhaimmillaan koko elämän, tai
ainakin viikon, mullistavia hetkiä tapahtuu yhtä lailla myös yritystilaisuuksissa ja myös niissä
huolella valitut oikeanlaiset esiintyjät ovat keskeinen osa oikeaa tunnelmaa. Viimeisen
vuoden aikana olen oppinut, että myös Suomen johtavat artistit arvostavat pääsylipullisten
keikkojen lisäksi yritys- ja yksityistilaisuuksia, kunhan ne on toteutettu sujuvasti,
laadukkaasti ja sekä yleisöä että esiintyjää kunnioittavasti.
Olen ilahtunut siitä, että yleisöllä alkaa taas olla voimakas tarve nähdä, kuulla ja kokea sekä
viihdettä että kulttuuria, ja esiintyjillä aivan varmasti on tarve niitä yleisölle tarjota. Maailma
on onneksi palautumassa sellaiseksi kuin se joskus oli.
Tulevaisuuden lupauksemme on selvä: 1-vuotias Superstar välittää myös jatkossa
asiakkailleen onnea, iloa ja maailmanluokan esiintyjiä.
Iso kiitos kaikille, ihan jokaiselle, kaikesta tähänastisesta. Tiedätte, keitä te olette.
Meidän yhteinen tarinamme on vasta alussa.”

Petri Roivainen | LinkedIn
Chief Executive Officer | Superstar Agency Oy
+358 40 548 2700
petri.roivainen@superstar.fi 
www.superstar.fi

Seuraa meitä